Elektritööd

 • Telekommunikatsiooni- ja elektrivõrkude projekteerimistööd
 • Valmisolek fiiberoptiliste kaablite taastamiseks
 • Tänavavalgustuse ehitus- ja hooldustööd
 • Sidekanalisatsiooni, sidekaablite ja sideõhuliinide ehitus- ja hooldustööd
 • Kuni 35 kv alajaamade, õhuliinide ja kaabelliinide ehitus- ja hooldustööd
 • Insenertehniline nõustamine

Katusetööd

 • SBS katused
 • plekk-katused

Lammtustööd

 • Hoonete sisesed lammutustööd
 • Hoonete või muude rajatiste osaline või täielik lammutus
 • Lammutusjäätmete sorteerimine ja äravedu
 • Terviklahendusena pakume hoonete lammutust, lammutusjäätmete sorteerimist, äravedu ja utiliseerimist